Audiolingvistička dijagnostika

Audiolingvistička dijagnostika

 

U audiolingvističkoj laboratoriji se sprovodi rana dijagnostika sluha primenom standardnih procedura: OAE, bihevioralni auditivni testovi, ksafametrija, impedancmetrija, tonalna audiometrija i primena sofisticirane IEFPG baterije testova. Rana dijagnostika se primenjuje od prvog meseca po rođenju do adolescencije. Okosnica rane dijagnostike je u holističkom pristupu analize i sagledavanja uzročno posledičnih odnosa, bioloških, bakterioloških, psihofizioloških i nutritivnih rezultata.

 

70. godina IEFPG

 

Naša adresa

Institut za eksperimentalnu fonetiku i patologiju govora "Đorđe Kostić" 

Adresa 1: Gospodar Jovanova 35, Beograd

Adresa 2: Slanački put 164, Beograd - poliklinička služba – prijem i dijagnostika

tel. +381 11 6964100

iefpg@iefpg.org.rs

www.iefpg.org.rs

Korisni linkovi

Centar za unapređenje životnih aktivnosti
www.add-for-life.com

Komora logopeda Srbije
www.komoralogopeda.rs

Ministarstvo zdravlja Republike Srbije
www.zdravlje.gov.rs

Ministarstvo za prosvetu, nauku i teh. razvoj Republike Srbije
www.mpn.gov.rs

Mapa

Free Joomla! template by Age Themes