ALT - logopedski tretman

AUDIOLINGVISTIČKI TRETMAN

Poliklinička delatnost            

Ova delatnost se odvija u nekoliko pravaca koji mogu biti nezavisni ali i komplementarni: KSAFA sistem, Centar za zdravo potomstvo, Savetovalište i Laboratorija za audiološka merenja.

Ksafa sistem predstavlja integralni pristup u habilitaciji i rehabilitaciji dece sa oštećenjem sluha i dece sa poremećajima verbalne komunikacije čija je efikasnost potvrđena u dugogodišnjoj praktičnoj primeni. Pod KSAFA sistemom podrazumevamo ranu detekciju, ranu dijagnostiku, prevenciju habilitaciju i rehabilitaciju različitih patoloških oblika verbalne komunikacije bez obzira na etiologiju. Rana primena ksafa sistema omogućava da 90% slušno oštećene dece bez obzira na kvalitet i kvantitet slušnog oštećenja razvije govor i jezik i uključi se u redovan obrazovni sistem.

Pravovremena primena KSAFA sistema smanjuje pojavu pseudomentalne retardacije za 30%, a vreme tretmana dece sa različitim govorno-jezičkim poremećajima skraćuje za 50% u odnosu na druge pristupe.

 

 

 

IEFPG Politika kvaliteta

70. godina IEFPG

Naša adresa

Institut za eksperimentalnu fonetiku i patologiju govora "Đorđe Kostić"

Gospodar Jovanova 35, Beograd

tel. +381 11 3208 500

fax. +381 11 2624 168

iefpg@iefpg.org.rs

www.iefpg.org.rs

Korisni linkovi

Centar za unapređenje životnih aktivnosti
www.add-for-life.com

Komora logopeda Srbije
www.komoralogopeda.rs

Ministarstvo zdravlja Republike Srbije
www.zdravlje.gov.rs

Ministarstvo za prosvetu, nauku i teh. razvoj Republike Srbije
www.mpn.gov.rs

Mapa

Free Joomla! template by Age Themes