Aparati

 

KSAFA-D digitalni aparat

 

 

Opis

Nastala kao rezultat realizacije projekta e-Logoped Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

KSAFA-d (Kostićev selektivni auditorni filtarski amplifikator) dijagnostičko–terapijsko –edukativni aparat, namenjen ranoj dijagnostici i habilitaciji dece sa različitim poremećajima: sluha, govora i jezika, kognitivnog i emocionalnog razvoja, ponašanja (sve vrste pervazivnih poremećaja-ADHD, autistični elementi ponašanja, anksioznost i sl.), učenja i socijalizacije.

KSAFA-d se jednostavno i precizno podešava u zavisnosti od uzroka, stepena, vrste poremećaja i metodske jedinice koja se obrađuje.

KSAFA-d ima nezavisnu promenu parametara: pojačanje, centralna učestalost, širina propusnog opsega oko centralne učestanosti za levo i/ili desno uvo.

KSAFA-d aparat obezbeđuje vrhunske rezultate uz minimalne napore terapeuta i skraćuje dužinu tretmana za 50% u odnosu na konvencionalne metode.

KSAFA-d aparat je jednostavan i pogodan za rad u zdravstvenim ustanovama, školama, specijalnim školama i vrtićima za individualni i individualizovan rad.Ima mogućnost amplifikacije dvoje dece u isto vreme.

KSAFA-d aparat iziskuje minimalna ulaganja u odnosu na efekte koje pruža, jer kod 98% dece bez ozira na stepen, vrstu i uzrok poremećaja razvija verbalnu komunikaciju, ponašanje, ponašanje i potencijale za učenje u skladu sa uzrastom. KSAFA-d aparat je sa visokom garancijom kvaliteta koji je obezbeđen kroz totalnu kontrolu procesa proizvodnje i obezbeđen servis.

-          KSAFA-d je kompatibilna sa KSAFA-m analognim rešenjem. (U pogledu podešavanja prenosnekarakteristike u potpunosti zamenjuje KSAFA-m aparat).

-          KSAFA-d ima malu latenciju izlaznog za ulaznim signalom (10ms).

-          KSAFA-d ima mogućnost kreiranja optimalne karakteristike prema audiogramu pacijenta.

-          KSAFA-d ima mogućnost kontinualnog postavlјanja centralne frekvencije kanala, njegoveširine i pojačanja.

-          KSAFA-d ima mogućnost automatskog preuzimanja parametara KSAFA aparata iz elektronskogkartona pacijenta (opcija).

 

-          KSAFA-d ima mogućnost integracije rešenja sa ostalim komponetama sistema e-logoped(pružanje usluge tretmana na dalјinu u okviru e-logoped sistema opcija na tržištu od 2016).

 

 

 

KSAFA-m


KSAFA – m (Kostićev selektivni auditorni filtarski amplifikator) dijagnostičko-terapijsko-edukativni aparat, namenjen ranoj habilitaciji govora i jezika:
dece sa različitim stepenima oštećenja sluha
dece sa nerazvijenom govornom komunikacijom
dece sa patološkim obrascima govorne komunikacije.

KSAFA – m se primenjuje u kliničkoj praksi, razrednoj nastavi, vrtićima, u kućnim uslovima i slično, za individualni rad. 
KSAFA – m se jednostavno i precizno podešava u zavisnosti od uzroka, stepena i vrste oštećenja govorne komunikacije. 
KSAFA – m ima nezavisnu promenu parametara: pojačanje, centralna učestalost, širina propusnog opsega oko centralne učestalosti za levo i/ili desno uvo. 
KSAFA – m aparat obezbeđuje vrhunske rezultate uz minimalne napore terapeuta.
KSAFA – m aparat je jednostavan i pogodan za rad u zdravstvenim ustanovama, školama i vrtićima.
KSAFA – m aparat iziskuje minimalna ulaganja u odnosu na efekte koje pruža.
KSAFA – m aparat je sa visokom garancijom kvaliteta koji je obezbeđen kroz totalnu kontrolu procesa proizvodnje i obezbeđen servis.
OPIS UREĐAJA
Osnovni delovi KSAFA – m su:
KSAFA – m jedinica
mikrofon
slušalice
KSAFA – m obezbeđuje sledeće funkcije:
Promenljivo linearno pojačanje ulaznih signala u celom frekventnom opsegu karakterističnom za ljudski govor
Selektivno pojačanje određenih frekventnih oblasti za oba uha
Nezavisno linearno i promenljivo pojačanje modulisanih signala za oba uha u celom frekventnom opsegu karakterističnom za ljudski govor

 

 

OAE


Cochlea OAE test system je novi dijagnostički OAE (Otoacoustic Emissions) test razvijen, proizveden i testiran u Institutu za eksperimentalnu fonetiku i patologiju govora. 

Potencijalne primene:

-         skrining sluha: testiranje i praćenje sluha novorođenčadi, predškolske i školske dece, detekcija ranih znakova oštećenja sluha kod profesionalnih zanimanja (radnici u postrojenjima, muzičari, itd.)

-         istraživanja (bazilarne membrane i kohlearnih funkcija), spoljašnjih slušnih ćelija i eferentne inervacije

-         klinička evaluacija (praćenje efekata ototoksičnosti, diferencijalna dijagnostika kohlearne do etrokohlearne patologije, otkrivanje i praćenje patologije srednjeg uva).

Cochlea OAE test sistem - Prednosti:

-         neinvazivno testiranje sluha

-         testiranje od novorođenčadi do odraslih

-         objektivni i pouzdani rezultati merenja

-         kompletan dijagnostički OAE sistem

-         jednostavan za upotrebu

-         sadrži bazu pacijenata.

 

 

KSAFA-v


KSAFA - V (Kostićev selektivni auditorni filtarski amplifikator) dijagnostičko-terapijsko-edukativni aparat, namenjen ranoj habilitaciji govora i jezika:

-dece sa različitim stepenima oštećenja sluha

-dece sa nerazvijenom govornom komunikacijom

-dece sa patološkim obrascima govorne komunikacije.

KSAFA - V se primenjuje u kliničkoj praksi, razrednoj nastavi, vrtićima, u kućnim uslovima i slično, za individualni rad.

KSAFA - V se jednostavno i precizno podešava u zavisnosti od uzroka, stepena i vrste oštećenja govorne komunikacije.

KSAFA - V je kompatibilna sa KSAFA – m aparatom tako da parametri dobijeni u individualnom radu na KSAFA – m aparatu, služe za podešavanjeKSAFA – V aparata. KSAFA – V se može poručiti sa promenljivim brojem izlaza (za dvoje ili devetoro dece), a svako izlazno mesto ima nezavisnu promenu parametara (pojačanje, centralna učestalost, širina propusnog opsega oko centralne učestalosti za levo i/ili desno uvo).

KSAFA - V je realizovan kao digitalni uređaj koji za unos i izmenu parametara koristi tastaturu ili serijski port za komunikaciju sa personalnim računarom.

KSAFA - V aparat obezbeđuje vrhunske rezultate uz minimalne napore terapeuta.

KSAFA - V aparat je jednostavan i pogodan za rad u zdravstvenim ustanovama, školama i vrtićima.

KSAFA - V aparat iziskuje minimalna ulaganja u odnosu na efekte koje pruža.

KSAFA - V aparat je sa visokom garancijom kvaliteta koji je obezbeđen kroz totalnu kontrolu procesa proizvodnje i obezbeđen servis.

OPIS UREĐAJA

Osnovni delovi KSAFA - V su:

KSAFA - V jedinica

mikrofon

slušalice

KSAFA - V obezbeđuje sledeće funkcije:

-promenljivo linearno pojačanje ulaznih signala u celom frekventnom opsegu karakterističnom za ljudski govor

-selektivno pojačanje određenih frekventnih oblasti za oba uva

-nezavisno linearno i promenljivo pojačanje modulisanih signala za oba uva u celom frekventnom opsegu karakterističnom za ljudski govor.

 

 

70. godina IEFPG

 

Naša adresa

Institut za eksperimentalnu fonetiku i patologiju govora "Đorđe Kostić" 

Adresa 1: Gospodar Jovanova 35, Beograd

Adresa 2: Slanački put 164, Beograd - poliklinička služba – prijem i dijagnostika

tel. +381 11 6964100

iefpg@iefpg.org.rs

www.iefpg.org.rs

Korisni linkovi

Centar za unapređenje životnih aktivnosti
www.add-for-life.com

Komora logopeda Srbije
www.komoralogopeda.rs

Ministarstvo zdravlja Republike Srbije
www.zdravlje.gov.rs

Ministarstvo za prosvetu, nauku i teh. razvoj Republike Srbije
www.mpn.gov.rs

Mapa

Free Joomla! template by Age Themes