Audiolingvistički testovi

AL TESTOVI

U IEFPG, u okviru KSAFA sistema, koriste se različite metode, analize i testovi za detekciju i dijagnostiku poremećaja sluha, verbalne komunikacije, ponašanja i učenja, kao i za planiranje i procenu rezultata audiolingvističkog tretmana, U cilju detekcije i precizne dijagnostike koriste se audioliško-medicinske i audiolingvističke metode ispitivanja stepena razvijenosti sluha, bakteriološka ispitivanja, biohemijske analize, metabolički testovi, testovi peptidurije, testovi intolerancije na namirnice, bio i neurofidbek itd. U IEFPG je razvijen veliki broj različitih testova za procenu sluha,govora i jezika, psihomotornog razvoja, ponašanja itd. Ovi testovi predstavljaju IEFPG bateriju tesova koja se primenjuje prema standardnim procedurama, u zavisnosti od vrste govorno-jezičke patologije. Ova baterija testova obezbeđuje procenu svih govorno-jezičkih nivoa i subnivoa, specifičnih psihomotornih funkcija u svim periodima govorno-jezičkog razvoja, od prenatalnog do adolescencije.

 

 

70. godina IEFPG

 

Naša adresa

Institut za eksperimentalnu fonetiku i patologiju govora "Đorđe Kostić" 

Adresa 1: Gospodar Jovanova 35, Beograd

Adresa 2: Slanački put 164, Beograd - poliklinička služba – prijem i dijagnostika

tel. +381 11 6964100

iefpg@iefpg.org.rs

www.iefpg.org.rs

Korisni linkovi

Centar za unapređenje životnih aktivnosti
www.add-for-life.com

Komora logopeda Srbije
www.komoralogopeda.rs

Ministarstvo zdravlja Republike Srbije
www.zdravlje.gov.rs

Ministarstvo za prosvetu, nauku i teh. razvoj Republike Srbije
www.mpn.gov.rs

Mapa

Free Joomla! template by Age Themes