Savetovalište

Savetovalište

Savetovalište IEFPG zakazuje se telefonskim putem. Prilikom dolaska u savetovalište roditelj je obavezan da ponese zdravstvenu knjižicu, novorodjenački list, otpusnu listu iż porodilišta i svu prethodnu medicinsku dokumentaciju o stanju deteta, ako postoji. Savetovalište radi timski: logoped, surdoaudiolog, psiholog i po potrebi neurofizolog. Savetovalište svoju delatnost obavlja po standardizovanim procedurama. U okviru šezdesetominutnog pregleda i observacije deteta određuje se rana dijagnoza po potrebi uvode se dodatne dijagnostičke procedure (bakteriološki nalazi, biohemijski nalazi, EEG mape u zadatku, test intolerancije na namirnice, test peptidurije i dr.). Posle uspostavljanja početne rane dijagnoze utvrđuje se početni plan audiolingvističkog tretmana i odgovorni terapeut. Prema rezultatima audiolingvističkog tretmana terapeut može zakazati kontrolna savetovališta radi korekcije ALT, dodatne dijagnostike ili završne kontrole pacijenta pred otpust.

 

70. godina IEFPG

 

Naša adresa

Institut za eksperimentalnu fonetiku i patologiju govora "Đorđe Kostić" 

Adresa 1: Gospodar Jovanova 35, Beograd

Adresa 2: Slanački put 164, Beograd - poliklinička služba – prijem i dijagnostika

tel. +381 11 6964100

iefpg@iefpg.org.rs

www.iefpg.org.rs

Korisni linkovi

Centar za unapređenje životnih aktivnosti
www.add-for-life.com

Komora logopeda Srbije
www.komoralogopeda.rs

Ministarstvo zdravlja Republike Srbije
www.zdravlje.gov.rs

Ministarstvo za prosvetu, nauku i teh. razvoj Republike Srbije
www.mpn.gov.rs

Mapa

Free Joomla! template by Age Themes