Istorijat

Vođen idejom, da samo multidisciplinarni pristup u istraživanjima govora i jezika, kroz praktičnu proveru i primenu naučnoistraživačkih rezultata, može omogućiti potpunije sagledavanje jedne tako složene pojave, prof. Đorđe Kostić 1949 godine, u okrilju Srpske Akademije Nauka osniva laboratoriju za eksperimentalnu fonetiku, koja 1951 godine prerasta i Institut za eksperimentalnu fonetiku, izučavanje stranih jezika i patologiju govora. Revolucionaran u pristupu naučnoistraživačkom radu, Institut ubrzo postaje jedna od vodećih institucija u oblasti izučavanja govora i jezika. Ovaj dinamičan razvoj prati povezivanje sa velikim brojem instituta i fakulteta u zemlji i inostranstvu koje se ogleda u nizu nacionalnih i internacionalnih projekata.

Najširi okviri izučavanja govora i jezika doveli su do originalnih naučnih rezultata koji su našli svoje mesto u teoriji i praktičnoj primeni. Ova saznanja su bitno uticala na promenu ustaljenih shvatanja u različitim sferama, često dovodeći do kvalitetno novih pristupa u pojedinim oblastima. Pod okriljem Instituta formira se Institut za strane jezike u Beogradu, Defektološki fakultet u Beogradu i razvija se KSAFA sistem kao jedinstven pristup u radu sa slušno oštećenom decom i decom koja imaju poremećaj verbalne komunikacije.

 

 

70. godina IEFPG

 

Naša adresa

Institut za eksperimentalnu fonetiku i patologiju govora "Đorđe Kostić" 

Adresa 1: Gospodar Jovanova 35, Beograd

Adresa 2: Slanački put 164, Beograd - poliklinička služba – prijem i dijagnostika

tel. +381 11 6964100

iefpg@iefpg.org.rs

www.iefpg.org.rs

Korisni linkovi

Centar za unapređenje životnih aktivnosti
www.add-for-life.com

Komora logopeda Srbije
www.komoralogopeda.rs

Ministarstvo zdravlja Republike Srbije
www.zdravlje.gov.rs

Ministarstvo za prosvetu, nauku i teh. razvoj Republike Srbije
www.mpn.gov.rs

Mapa

Free Joomla! template by Age Themes