O nama

Institut za eksperimentalnu fonetiku i patologiju govora (IEFPG) je naučno-obrazovna institucija, multidisciplinarno orjentisana sa holističkim pristupom u izučavanju zvuka, sluha, govora i jezika, ponašanja i učenja u normo i patološkim stanjima.

IEFPG je prilagođen savremenim kretanjima naučne misli i novih tehnologija kroz biomedicinski inženjering u oblasti sluha i verbalne komunikacije. Osnovne delatnosti IEFPG su: naučno-istraživački rad, zdravstvena delatnost, razvoj proizvodnje elektroakustičkih aparata, edukacija i kultura… Da bi pokrio ovako širok dijapazon delatnosti IEFPG poseduje visoko-obrazovan kadar – doktore nauka i magistre nauka različitih profila.

IEFPG svoje delatnosti realizuje kroz: istraživačko-razvojne jedinice, polikliničku službu, Centar za kvantitativno istraživanje jezika (osnovan u saradnji sa Laboratoriom za eksperimentalnu psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu), odeljenje za kulturu govora i edukativni odsek. Institut na teritoriji republike Srbije ima Centre za sluh, govor i jezik. Svoje naučne rezultate aplikuje u razvoj KSAFA sistema za ranu detekciju, dijagnostiku i habilitaciju govora i jezika dece sa oštećenim sluhom, patologijom govora, poremećajima ponašanja i učenja kao i za unapređenje kulture govora i unapređenja obrazovanja kadrova koji se sa različitih aspekata bave sluhom, govorom i jezikom, ponašanjem i učenjem.

 

 

 

70. godina IEFPG

 

Naša adresa

Institut za eksperimentalnu fonetiku i patologiju govora "Đorđe Kostić" 

Adresa 1: Gospodar Jovanova 35, Beograd

Adresa 2: Slanački put 164, Beograd - poliklinička služba – prijem i dijagnostika

tel. +381 11 6964100

iefpg@iefpg.org.rs

www.iefpg.org.rs

Korisni linkovi

Centar za unapređenje životnih aktivnosti
www.add-for-life.com

Komora logopeda Srbije
www.komoralogopeda.rs

Ministarstvo zdravlja Republike Srbije
www.zdravlje.gov.rs

Ministarstvo za prosvetu, nauku i teh. razvoj Republike Srbije
www.mpn.gov.rs

Mapa

Free Joomla! template by Age Themes