Usluge

 

1.          Pregled u Savetovalištu

2.          LOGOPEDSKI Audiolingvistički tretman KSAFA-m aparatom 60 minuta

3.          LOGOPEDSKI Audiolingvistički tretman KSAFA-m aparatom 45 minuta

4.          LOGOPEDSKI Audiolingvistički tretman KSAFA-m aparatom 30 minuta

5.          Tretman mucanja

6.          Tretman mucanja – Švarc metoda

7.          Psihološki tretman/savetovanje roditelјa/pacijenta

8.          Psihološko savetovanje roditelјa (psiholog)

9.          Individualni psihološki tretman deteta (psiholog)

10.      Psihološko ispitivanje

11.      Ispitivanje psihomotornog razvoja u najranijem detinjstvu

12.      Nalaz i mišlјenje na osnovu uvida u medicinsku dokumentaciju

13.      Potvrda za upis u osnovnu školu

14.      Audiološka obrada

15.      Govorna audiometrija sa interpretacijom nalaza

16.      Procentualni gubitak sluha po Fowler-u

17.      Impedancmetrija

18.      Tonalna liminarna audiometrija u dece do 7 godina sa interpretacijom;

19.      Snimanje otoakustičkih emisija

20.      Audiološka obrada

21.      Pojedinačna procedura iz audiološke obrade

22.      Pregled i savet neuropsihijatra

23.      Pregled neurofizijatra

24.      Neurofidbek i biofidbek – dijagnostički 

25.      Neurofidbek /  biofidbek – trening 

26.      Škola lepog govora (mesečna cena)

27.      Reedukacija psihomotorike (mesečna cena)

28.      Pisanje programa za psihomotornu reedukaciju

29.      Savetodavni intervju defektologa

30.      Ispitivanje psihomotornih sposobnosti

31.      Ispitivanje reproduktivnog govora

32.      Ispitivanje ekspresivnog govora

33.      Ispitivanje sposobnosti čitanja

34.      Ispitivanje vizuelne percepcije

35.      Ispitivanje funkcije pisanja

36.      Ispitivanje govora – auditivno razumevanje

37.      Ispitivanje govornog statusa i glasa baterijom testova

38.      Procena sposobnosti motorne kontrole i ritma

39.      Ispitivanje psihofizioloških sposobnosti dece od 0-7 godina

40.      Procena grafomotorike

41.      Procena lateralizovanosti

42.      Procena nivoa doživlјaja telesne celovitosti

43.      Ispitivanje sluha dece do 2 godine starosti

44.      Timska obrada dece pri upisu u redovnu školu

45.      Ispitivanje ritma i tempa govora, procena težine mucanja

46.      EEG maping u zadatku, 6 mapa

47.      EEG maping u zadatku, 10 mapa

48.      EEG maping u prirodnom snu ili budnom stanju

49.      EEG maping u zadatku, 6 mapa

50.      EEG maping u zadatku, 10 mapa

51.      EEG u zadatku

52.      Test na peptiduriju

53.      Darkfield mikroskopija kapi krvi

54.      Biorezonantna terapija– Life

55.      Socioterapijska i individualna seansa  60 min

56.      Konsultacija neurofiziologa za NFB

57.      Izrada programa psihomotorne reedukacije

58.      Klasičan EEG

59.      Kvantitativni EEG, 6 mapa

60.      Kvantitativni EEG, 10 mapa

61.      Kvantitativni EEG, 12 mapa

62.      Kvantitativni EEG, 15 mapa

63.      EEG kvantitativni  u spavanju

64.      Preventivni pregled beba od 0-12 meseci

65.      Pregled i konsultacije psihofiziologa

66.      Kontrolni pregled i konsultacije psihofiziologa

67.      Pregled i savet psihofiziologa MPI

68.      Kontrolni pregled psihofiziologa MRI

69.      Peptiduria

70.      Test organskih metabolita – urin

71.      Test toksični metali – kosa

72.      Porfirini – urin

73.      Detalјna stolica

74.      40 aminokiselina – urin

75.      Program psihomotorne reedukacije 1sat

76.      Kvantitativni EEG 1 mapa (1 frekfencija)

77.      EEG maping u zadatku, 12 mapa

78.      EEG maping za NEUROFIDBEK

79.      Radni boravak

80.      Radni boravak – pola

81.      Radni boravak 1 sat

82.      Psihoterapijska seansa

83.      Nutricionista prvi pregled

84.      Nutricionista kontrolni pregled

85.      Savetodavni rad socijalnog terapeuta

86.      Genetski pregled

87.      Tretman SKYPE 30 min.

88.      Pedijatrijski pregled – Bebin ples

89.      Pedijatrijski pregled –Bebin ples ponovlјeno

90.      Pedijatrijski pregled – kućna poseta

91.      Pedijatrijski pregled – interno

92.      Pedijatrijski pregled – eksterno

93.      Psihoterapijska seansa 2 i više sati

 

70. godina IEFPG

 

Osiguranja

 

 

 

 

 

 

 

VOJSKA REPUBLIKE SRBIJE

 

 

Free Joomla! template by Age Themes