ALALIJA

 

ALALIJA

Alalija je stanje potpune nerazvijenosti govora i jezika kod dece normalnih intelektualnih sposobnosti i očuvanog sluha. 

SIMPTOMI (ili kako prepoznati alaliju)

 

Senzorna alalija

·        ne govore ili nedovoljno govore za svoj uzrast

·        neka deca su ćutljiva, povučena u sebe i nedruželjubiva, a druga su plašljiva, plačljiva sa povremenim napadima vriska i drugim oblicima neadekvatnog ponašanja

·        imaju kratkotrajnu pažnju i nezainteresovana su

·        ne razumeju govornu poruku i ne komuniciraju

·        neka od njih izgrade potpuno nerazumljiv govor za okolinu

·        govor koji čuju oko sebe liči im na šum iz kojeg ona nisu u stanju da izdvoje pojedine glasove i reči, niti da shvate smisao verbalne poruke

·        njihova frustracija i ponašanje proizilaze iz nemogućnosti komunikacije. S obzirom da ne percipiraju govor sredine, nisu u stanju ni da ga razviju iako ne postoje nikakve neurološke ili anatomske smetnje na perifernim govornim organima.

 

Motornaalalija

·        imaju teškoće u ekspresivnom govoru

·        razumeju govor sredine u kojoj žive

·        imaju delimično izgrađen unutrašnji govor

·        komuniciraju gestovima ili sa nekoliko dvosložnih reči

·        raspolažu vokalima koji nisu diferencirani,  pojedinim plozivima ili nazalima

·        neka od ove dece ispoljavaju stalni nemir, dekoncentraciju i slabo interesovanje za reč.

 

UZROCI

Ø            Neurološki uzroci:

-         povrede CNS-a

-         infektivne bolesti majke

-         toksična trovanja

-         intrakranijalna krvarenja

-         asfiksija i anoksija

-         RH ikopatibilija

-         hiperbilirubinemija

-         encefalitis i meningitis

-         EPI napadi

-         febrilne konvulzije

-         sporije sazrevanje CNS -a, naročito onih delova koji predstavljaju fiziološku osnovu za govor

Ø      Lateralizacija hemisfera

Ø      Genetski uzroci

Ø      Anomalije razvoja mozga

Ø      Kognitivni uzroci

Ø      Psihogeni i emocionalni uzroci

Ø      Poremećaj auditivne percepcije

Ø      Motorni poremećaji

Ø      Uticaj sredine

70. godina IEFPG

 

Osiguranja

 

 

 

 

 

 

 

VOJSKA REPUBLIKE SRBIJE

 

 

Free Joomla! template by Age Themes