PERVAZIVNI POREMEĆAJI

 

se odlikuju poremećajem socijalne interakcije, komunikacije, oskudnim i stereotipnim interesovanjima i aktivnostima. Znaci na osnovu kojih možete posumnjati da dete ima autizam ili elemente autizma su: nedostatak kontakta sa okolinom; neprimećivanje dece i lјudi; izostanak kontakta oči u oči; stereotipno ponavlјanje neke radnje (lјulјanje, vrtenje određenog predmeta i dr).

ADHD je skraćenica koja ukazuje na hiperkinetski poremećaj sa poremećajem pažnje. Ovaj poremećaj je prisutan kod 5 do 12% školske dece. Javlјa se u ranom detinjstvu, traje dugo uz varijacije u stepenu i izraženosti pojedinih simptoma. Dijagnostikuje se tri puta češće kod dečaka u odnosu na devojčice. Simptomi: poremećaj pažnje, impulsivnost i hiperaktivnost.

70. godina IEFPG

 

Osiguranja

 

 

 

 

 

 

 

VOJSKA REPUBLIKE SRBIJE

 

 

Free Joomla! template by Age Themes