Institut za eksperimentalnu fonetiku i patologiju govora (IEFPG) je naučno-obrazovna institucija, multidisciplinarno orjentisana sa holističkim pristupom u izučavanju zvuka, sluha, govora i jezika, ponašanja i učenja u normo i patološkim stanjima. više....

 

Biološke intervencije u otkrivanju i otklanjanju poremećaja u razvoju vašeg deteta

Logoped, Savetovalište, Autizam, Mucanje, Disfazija, gluten i kazein, logopedski tretman, pervazivni razvojni poremecaj, poremecaj govora, zamuckivanje, moje dete ima problem, normalan razvoj govora i jezik

Uzroci niza poremećaja u ranom razvoju deteta leže u poremećajima fizioloških procesa, t.j poremećajima metabolizma i imuniteta.

Savremene biološke intervencije podrazumevaju primenu biološkog seta analiza (BSA) u dijagnostici i biološke restitucije (BR) u planiranju tretmana poremećaja sluha, govora, ponašanja i učenja dece.

Savremeni biološki set analiza (BSA) pomoći će da se kod vašeg deteta brzo i efikasno otkriju najčešći uzroci navedenih poremećaja, primenom neinvazivnih bioloških analiza.

Prema rezultatima BSA izrađujemo programe biološke restitucije koja podrazumeva primenu: higijensko dijetetskog režima ishrane i dodataka ishrani-makro i mikro nutricijenata.

Primenom audiolingvističkog tretmana KSAFA-m aparatom i bioloških intervencaja kod dece sa poremećajima sluha, govora, ponašanja i učenja, kod sve dece brzo i efikasno se dobijaju izvanredni rezultati u: razvoju i organizaciji pažnje, razvoju govora, razumevanju govora, komunikativnosti, poboljšanju varenja, razvoju pozitivnih navika u ishrani, smanjenju hiperaktivnosti i stereotipija u ponašanju dece.

Javite nam se  što ranije!

Go to top