Izdavačka delatnost

rb

AUTOR

NASLOV

 

1.

Djordje Kostić

Metodika izgradnje govora u dece oštećenoga sluha, 1971, reprint 1998

 

2.

Djordje Kostić

Govor i slušno oštećeno dete

 

3.

Dj. Kostić S. Vladisavljević

Govor i jezik deteta u razvoju

 

4.

M. Sovilj , S. Pantelić, S. Punišić, S. Djoković

Ako ne govorim dobro ako ne čujem dobro ko sam

 

5.

Nada Domski

Dnevnik jednog audiolingviste

 

6.

Mirjana Sovilj

Dečiji govor i kvantitativni pratioci govora

 

7.

Slavica Pantelić

Računar i osobe oštećenog sluha

 

8.

Silvana Punišić

Fonetsko – fonološki poremećaji i razvojna disfazija

 

9.

Nataša Čabarkapa

Struktura leksikona disfazične dece

 

10.

Ivana Pavković

Porodica i dete oštećenog sluha , 2002

 

11.

Neda Subota

Dečiji crtež – govorno- jezički razvoj i kognitivno funkcionisanje

 

12.

IEFPG zbornik

GOVOR I JEZIK, 2003

 

13.

IEFPG monografija

GOVOR I JEZIK, interdisciplinarna istraživanja I, 2004

 

14.

IEFPG monografija

GOVOR I JEZIK, fundamentalni i primenjeni aspekti jezika i govora,2005

 

15.

S. Jovičić, M. Sovilj , M. Subotić, S. Pantelić, Z. Šarić, S. Djoković

OTOAKUSTIČKA EMISIJA ,teorija i praksa,2005

 

16.

Vera Kovačević

Oštećenje sluha i leksičko-semantički razvoj, 2000

 

17.

Ljiljana Jeličić

Prenatalni slušni skrining, 2007

 

18.

Rosana Brakus

Razvojne disleksije i disgrafije, 2003

 

18.

Dejan Raković

SEĆANJA, SNOVI, RAZMIŠLJANJA O PROŠLOM I BUDUĆEM 1984-2007 NA RAZMEĐIMA KVANTNO-HOLOGRAFSKE I KLASIČNO-REDUKOVANE STVARNOSTI

 

19.

Dejan Rakovic

OSNOVI BIOFIZIKE

 

20.

A. Sestakov

M. Sovilj

SOCIOBIOLOGIJA I PATOSOCIOBIOLOGIJA

 

21.

M. Sovilj

POREMEĆAJI VERBALNE KOMUNIKACIJE, PREVENCIJA, DIJAGNOSTIKA I TRETMAN 2007

 

22.

D. Raković

INTEGRATIVNA BIOFIZIKA, KVANTNA MEDICINA I KVANTNO-HOLOGRAFSKA INFORMATIKA:PSIHOSOMATSKO-KOGNITIVNE IMPLIKACIJE

 

23.

IEFPG monografija

GOVOR I JEZIK, INTERDISCIPLINARNA ISTRAŽIVANJA 2, 2008

 

24.

IEFPG zbornik

EARLY PREVENTION IN CHILDREN WITH VERBAL COMMUNICATION DISORDERS, PROCEEDING, 2008

 

25.

D. Raković

ИНТЕГРАТИВНА БИОФИЗИКА, КВАНТНА МЕДИЦИНА И КВАНТНО-ХОЛОГРАФСКА ИНФОРМАТИКА:ПСИХОСОМАТСКО-КОГНИТИВНЕ ИМПЛИКАЦИЈЕЕНГЛЕСКИ

 

26.

M. Sovilj

POREMEĆAJI VERBALNE KOMUNIKACIJE, PREVENCIJA, DIJAGNOSTIKA I TRETMAN 2008

 

27.

Nataša Kembel-MekBrajd

SINDROM PSIHOLOGIJE CREVA

 

28.

 

PREVREMENO ROĐENA DECA I NJIHOV RAZVOJ

 

29.

Slobodan T. Jovičić

GOVORNA KOMUNIKACIJA

 

30.

Čoa Kok Sui

NAUKA I UMETNOST LEČENJA ŽIVOTNOM

ENERGIJ.

 

31.

Snežana Josić Saša

BIRAM DA BUDEM MALA

 

32.

Čoa Kok Sui

POSTOJANJE BOGA JE OČIGLEDNO

 

33.

Dejan Raković

CD IZDANJE KNJIGE I RADOVI

 

34.

Dejan Raković

CD IZDANJE TV NASTUPI I SEMINARI

 

35.

Mirjana Sovilj

PROTOKOL - PREVENCIJA I LECENJE POREMECAJA VERBALNE KOMUNIKACIJE, PONASANJA I UCENJA DECE OD 0 DO 3 GODINE

 

36.

Mirjana Sovilj

PROTOKOL ZA OPTIMIZACIJU DEČIJIH POTENCIJALA ZA UČENJE

 

37

N. Stevović

KSAFA SISTEM I TEHNIKA PASIVNOG IZDAHA

 

38

Ljiljana Klajić

ČAROBNJACI REČI

 

39

Nataša D. Čabarkapa

VERBALNE ASOCIJACIJE DECE SA RAZ. DIS.

 

40

Tatjana M. Adamović

FUNK. VESTIBULARNOG ČULA U NOVOROĐEN.

 

41

Luka Radoja

MAJSTOR POLJOPRIVREDE 2012

 

42

Nataša D. Čabarkapa

ASOCIJATIVNI REČNIK DECE 2014

 

43

Ljiljana Klajić

TRAGANJE

 

44

Lj. Jeličić

Čitanje i pisanje - od stimulacije do uspešno savladane tehnike

 

45

S. Punišić

Analiza atipičnog izgovora sa artikulacionog, akustičkog i perceptivnog aspekta

 

46

Đorđe Kostić

O KULTURI GOVORA I JEZIKA 2016

 

47

 

Viktorijin dnevnik razvoja govora 2017

 

48

M. Panić

Dijagnostika i tretman disleksije i disgrafije 2017

 

 

70. godina IEFPG

 

Naša adresa

Institut za eksperimentalnu fonetiku i patologiju govora "Đorđe Kostić" 

Adresa 1: Gospodar Jovanova 35, Beograd

Adresa 2: Slanački put 164, Beograd - poliklinička služba – prijem i dijagnostika

tel. +381 11 6964100

iefpg@iefpg.org.rs

www.iefpg.org.rs

Korisni linkovi

Centar za unapređenje životnih aktivnosti
www.add-for-life.com

Komora logopeda Srbije
www.komoralogopeda.rs

Ministarstvo zdravlja Republike Srbije
www.zdravlje.gov.rs

Ministarstvo za prosvetu, nauku i teh. razvoj Republike Srbije
www.mpn.gov.rs

Mapa

Free Joomla! template by Age Themes