Logoped Beograd - Moje dete ima problem, šta učiniti?

UKOLIKO GOVOR I JEZIK I VAŠEG DETETA ODSTUPAJU U ODNOSU NA RAZVOJNU NORMU (GOVORNO- JEZIČKI NIVO KOJI MORA IMATI  NA ODREĐENOM UZRASTU) I POPRIMA ODLIKE POREMEĆAJA GOVORA I JEZIKA ILI JE REAKCIJA NA ZVUK VAŠE BEBE NEADEKVATNA MOŽETE:


- ZATRAŽITI SAVET na telefone: 011 3208500, ili na email: iefpg@iefpg.org.rs

osobe za kontakt: dr sci Slavica Maksimović i dr sci Silvana Punišić

- ZAKAZATI SAVETOVALIŠTE, u kome će multidisciplinarni tim stručnjaka na osnovu pregleda: utvrditi govorno-jezički i auditivni status Vašeg deteta, dati savet (dodatni pregledi, započinjanje tretmana, upućivanje u drugu instituciju). Potrebna dokumentacija za savetovalište: otpusna lista novorođenčeta i svi nalazi koje je do trenutka dolaska u savetovalište Vaše dete dobilo (psiholog, ORL specijalista, neurolog, ...), a koji mogu biti značajni za postavljanje dijagnoze i započinjanje tretmana.

- DOVODITI DETE NA AUDIOLINGVISTIČKI TRETMAN KSAFA-m APARATOM (M. Sovilj: "Audiolingvistika izučava međuveze i međuzavisnosti: zvuka, sluha, govora i jezika, sa aspekta interakcija velikog broja faktora, od astrofizičkih, geofizičkih, klimatskih, sociolingvističkih i psihofizioloških, tj. od uticaja životne sredine, u najširem smislu, do najsuptilnijih reaktibilnosti ličnosti").


dužina tretmana – od 3 meseca do 5 meseci i više godina u zavisnosti od stepena oštećenja sluha, govora i jezika i uzrasta na kome se dete javlja.
dnevno trajanje tretmana - 30 ili 60 minuta.
učestalost dolazaka - svakodnevno (na početku tretmana kod svih vrsta poremećaja sluha, govora i jezika, kontinuirano kod težih i teških poremećaja sluha, govora i jezika), tri i dva puta nedeljno (kod lakih i srednje teških poremećaja govora i jezika, u fazi automatizacije i pripreme za otpust).
Adresa Instituta: Gospodar Jovanova 35, Beograd
Radno vreme Instituta: 08.00 - 20.00 radnim danima.

 

 

70. godina IEFPG

 

Osiguranja

 

 

 

 

 

 

 

VOJSKA REPUBLIKE SRBIJE

 

 

Naša adresa

Institut za eksperimentalnu fonetiku i patologiju govora "Đorđe Kostić" 

Adresa 1: Gospodar Jovanova 35, Beograd

Adresa 2: Slanački put 164, Beograd - poliklinička služba – prijem i dijagnostika

tel. +381 11 6964100

iefpg@iefpg.org.rs

www.iefpg.org.rs

Korisni linkovi

Centar za unapređenje životnih aktivnosti
www.add-for-life.com

Komora logopeda Srbije
www.komoralogopeda.rs

Ministarstvo zdravlja Republike Srbije
www.zdravlje.gov.rs

Ministarstvo za prosvetu, nauku i teh. razvoj Republike Srbije
www.mpn.gov.rs

Mapa

Free Joomla! template by Age Themes